e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   


...Eva Olssons målningar blandar abstrakta former med linjeteckningar av händer och människofigurer; kvinnor och barn.

Hennes bilder förmedlar en känsla av att ha värkts fram. Spåren efter övermålade linjer syns över hela duken och ger den färdiga figuren en nästan vibrerande intensitet.
Det blir tydligt att upprepade utkast och försök har lett fram till målet: den perfekta formen. Betraktaren förstår den konstnärliga processen när Eva Olsson redovisar den som en del av det färdiga verket – en öppen, inbjudande metod...Linda Fagerström, författare, konstvetare och kritiker
Helsingborgs Dagblad, 1 augusti 2020


 

  

<