e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   
o m

Jag tecknar med färg, där linjen är central i mitt berättande, ett berättande om stora och små händelser. Om tankar och frågeställningar som utgår från min vardag och närmiljö, men också om strukturer och strömningar som finns i vår samtid. En tid, ett nu som också bär med sig spår från ett förr.

I mina senaste målningar tar jag avstamp i att vara syster, flicka och kamrat, men också om drömmar, lek och hemliga förbund.

Några av mina tidigare verk/animationer finns representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.
Är medlem i Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.
© Eva Olsson


Kivas, 120x100 cm, 2018

Aktuellt
Vårsalong 2018, Galleri Backlund, Göteborg
samlingsutställning
5-26 maj 2018

"I huvudet på", Konstkraft, Ånghammaren, Österbybruk
samlingsutställning
26 juni - 19 augusti 2018

Mölnlycke kulturhus, Nemeshallen, Mölnlycke
separatutställning
1-22 september 2018

Konstliv Sjuhärad, Ålgården, Borås
samlingsutställning
6-8- oktober 2018

Galleri SM Art, Ulricehamn
separatutställning
8 - 23 december 2018


  

<