e v a  o l s s o n  -  a r t i s t                            a b o u t                p a i n t i n g s                c v                c o n t a c t

o m / a b o u t

Mitt konstnärskap utgörs främst av teckning och måleri, där jag arbetar med linjen som en bärande beståndsdel i mitt bildskapande. Linjen har en säregen förmåga att berätta och skapa liv.

Jag använder mig av akrylfärg där linjen tecknas upp snabbt för att få in liv och rörelse i bilden. Bakgrunden/rumsligheten är ofta förenklad/steriliserad, då jag använder mig av avmaskning och chabloner, vilket skapar en kontrast till den tecknade och mer livfulla linjen.

Jag jobbar med berättelser, tankar och reflektioner kring den tid vi lever i där jag utgår ifrån vardagliga händelser.
B
ilderna/målningarna rör sig ofta kring begreppen positioner, tolerans och begränsningar.

Född 1962, bor och verkar i Ambjörnarp. Utbildad i England med en Master of Fine Art på Norwich School of Art & Design.


Tidigare verk/animationer finns representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.

Medlem i Konstnärernas Riksorganisation, Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.


- - -

I, Eva Olsson is a Swedish artist who works with contemporary art. Since 2014 my artistic practice has been studio based with focus on drawing and painting. And before that I was working with moving images/video art for 12-13 years, mainly with short animations.

I have always been working with drawing in one or another way, there the line is a key element in my image creation. For me the line has a distinctive ability to tell and create life in an image. Just as when doing a croquis drawing I try to have a high tempo when working on my paintings. This means I have to do several attempts on the canvas before I find the quality of the line I want. The quality and character of the line has to match the narrative in my work. My artistic process can often be seen as different layers on the canvas.

Often my work is reflecting on everyday life and social issues in the modern western world, based on thoughts on structures and currents that exist in our time. The images often revolve around the concepts of positions, tolerance and limitations.

Born 1962, lives and works in Ambjornarp, Sweden. Educated in England with a Master of Fine Art at the Norwich School of Art & Design year 2000.


© Eva Olsson

Aktuellt/News
Konsthallen, Kulturhuset Kajutan, Henån, Sweden
separatutställning/solo exhibition
17 december 2022 - 28 januari 2023

Wärenstams Konsthall, Borås, Sweden
separatutställning/solo exhibition
21 april - 4 juni 2023 

<