e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   
o m

Mitt konstnärskap utgörs främst av måleri, där jag arbetar med ett utforskande av linjen som en bärande beståndsdel i mitt bildskapande. Linjen har en säregen förmåga att berätta och skapa liv.

Målningarna bygger på tankar och funderingar kring strukturer och strömningar som finnsi vår samtid, d
är bekanta situationer återskapas som reflektioner kring den tid vi lever i. Bilderna rör sig kring begreppen positioner, tolerans och begränsningar.

Född 1962, bor och verkar i Ambjörnarp. Utbildad i England med en Master of Fine Art på Norwich School of Art & Design.


Tidigare verk/animationer finns representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.

Medlem i Konstnärernas Riksorganisation, Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.


© Eva Olsson
Aktuellt
Galleri Moment, Ängelholm
med konstnären Heba Al Akkad
28 juli - 15 augusti 2020

Utställningshallen/biblioteket Tingsryd
separatutställning
3 - 29 oktober 2020

Västerås Konsthall
med konstnären Heba Al Akkad
22 oktober - 6 november 2022 

<