e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   
o m

Hösten 2014 tog jag upp måleriet igen, efter att ha arbetat med rörlig bild och animering i 13 år. Det hela sammanföll med att jag flyttade ut på landet, vilket ledde till en ny vardag, nya upptäckter och nya berättelser.

Jag jobbar i huvudsak med tankar och frågeställningar som utgår från min vardag och närmiljö, men också utifrån strukturer och strömningar som finns i vår samtid.

I mina senaste målningar har jag använt mig bland annat av fågeln som form och tecken
för att undersöka begreppen positioner, tolerans och begränsningar. Jag tecknar med färg, där linjen är central för rörelsen och berättandet i mitt bildskapande.

Mina animationer finns bland annat representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.
Medlem i Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.
© Eva Olsson


avslöjad, 65x54 cm, 2017


Aktuellt


Galleri KC, Göteborg
19 augusti - 3 september 2017

Galleri Sigma, Växjö
9 september - 23 september 2017

Konstrundan, Konstliv Sjuhärad
6 - 8 oktober 2017

Galleri SM Art, Ulricehamn
1 - 22 december 2018


  

<