e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   
o m

Jag tecknar med färg, där linjen är central i mitt berättande, ett berättande om stora och små händelser. Om tankar och frågeställningar som utgår från min vardag och närmiljö, men också om strukturer och strömningar som finns i vår samtid. En tid, ett nu som också bär med sig spår från ett förr.

I mina senaste målningar tar jag avstamp från att vara syster, flicka och kamrat, men det handlar också om drömmar, lek och hemliga förbund. Leken gör oss kreativa, närvarande och tar med oss på oväntade vägar och äventyr som vi bara kunnat drömma om.

Några av mina tidigare verk/animationer finns representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.
Är medlem i Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.
© Eva Olsson
Aktuellt
Nemeshallenhallen, Mölnlycke kulturhus
separatutställning
1 - 22 september 2018

Smålands konstnärsförbund, Vandalorum, Värnamo
samlingsutställning
8 september - 4 november 2018

Konstliv Sjuhärad, Ålgården, Borås
samlingsutställning
6 - 8 oktober 2018

Galleri SM Art, Ulricehamn
separatutställning
8 - 23 december 2018

Konsthallen, Sjöängens kulturhus, Askersund
med konstnären Heba Al Akkad
9 - 23 februari 2019

Tingsryds konstförening, Utställningshallen Tingsryds bibliotek
separatutställning
5 - 31 oktober 2019 

<