e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   
o m

Jag jobbar med tankar och frågeställningar som utgår från min vardag och närmiljö, men också utifrån strukturer och strömningar som finns i vår samtid. En tid, ett nu som också bär med sig spår från ett förr.

Hösten 2014 tog jag upp måleriet igen, efter att ha arbetat med rörlig bild och animering i 13 år. Det hela sammanföll med att jag flyttade ut på landet, vilket ledde till en ny vardag, nya upptäckter och nya berättelser.

Jag tecknar med färg, där linjen är central för rörelsen och berättandet.

Några av mina animationer finns representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.
Är medlem i Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.
© Eva Olsson


Just nu jobbar jag med en ny serie målningar som tar avstamp i att vara syster, flicka och kamrat.

Aktuellt
Konstliv Sjuhärad, Glasets Hus, Limmared
6 januari - 18 februari 2018

Galleri SM Art, Ulricehamn
1 - 22 december 2018


  

<