e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   
o m

Jag är en yrkesverksam konstnär som har en Master of Fine Art efter flera års konststudier i Sverige och England. Idag bor och verkar jag som konstnär i Ambjörnarp, Tranemo kommun.

I mitt konstnärskap använder jag mig av tankar och frågeställningar som utgår från min vardag och närmiljö, men också utifrån strukturer och strömningar som finns i vår samtid. En tid, ett nu som också bär med sig spår från ett förr.
Hösten 2014 tog jag upp måleriet igen, efter att ha arbetat med rörlig bild och animering i 13 år.

Jag tecknar med färg, där linjen är central i mitt berättande. Ett berättande som tar avstamp från att vara flicka och kvinna, att prestera och att inte alltid räcka till, trotts att man ”flyger” så högt som det bara går. Det handlar om strävan efter ett tillstånd av balans och harmoni, att stanna upp för att kunna gå vidare.

Några av mina tidigare verk/animationer finns representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.
Är medlem i Konstnärernas Riksorganisation, Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.
© Eva Olsson

Aktuellt
Lyskils konstförening, Lysekils konsthall
separatutställning
9-23 november 2019

Eksjö museum, Eksjö
med konstnären Heba Al Akkad
11 januari - 23 februari 2020

Galleri Moment, Ängelholm
med konstnären Heba Al Akkad
25 juli - 15 augusti 2020

Tingsryds konstförening, Tingsryds bibliotek/utställningshallen
separatutställning
oktober 2020

Konstnärsföreningen, Västerås Konsthall
med konstnären Heba Al Akkad
22 oktober - 6 november 2022 

<