e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   
o m

Jag jobbar med tankar och frågeställningar som utgår från min vardag och närmiljö, men också utifrån strukturer och strömningar som finns i vår samtid.

Hösten 2014 tog jag upp måleriet igen, efter att ha arbetat med rörlig bild och animering i 13 år. Det hela sammanföll med att jag flyttade ut på landet, vilket ledde till en ny vardag, nya upptäckter och nya berättelser.

Jag tecknar med färg, där linjen är central för rörelsen och berättandet. I mina senaste målningar undersöker jag begreppen positioner, tolerans och begränsningar.

Mina animationer finns bland annat representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.
Är medlem i Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.
© Eva Olsson

Aktuellt

Konstrundan, Konstliv Sjuhärad
6 - 8 oktober 2017

Galleri SM Art, Ulricehamn
1 - 22 december 2018


  

<