e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   
o m

Jag använder mig av tankar och frågeställningar som utgår från min vardag och närmiljö i mitt skapande, men också utifrån strukturer och strömningar som finns i vår samtid. En tid, ett nu som också bär med sig spår från ett förr.

Hösten 2014 tog jag upp måleriet igen, efter att ha arbetat med rörlig bild och animering i 13 år. Det hela sammanföll med att jag flyttade ut på landet, vilket ledde till en ny vardag, nya upptäckter och nya berättelser där jag använde mig av fågeln som form och tecken för att undersöka begreppen positioner, tolerans och begränsningar.

Jag tecknar med färg, där linjen är central för rörelsen och berättandet. I mina senaste målningar tar jag avstamp i att vara syster, flicka och kamrat.

Några av mina animationer finns representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.
Är medlem i Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.
© Eva Olsson

Aktuellt
Mölnlycke kulturhus, Nemeshallen, Mölnlycke
1-22 september 2018

The New Museum of Networked Art, The Museum La Neomudejar Madrid, Spanien
5 september - 11 november 2018

Galleri SM Art, Ulricehamn
8 - 23 december 2018


  

<