e v a  o l s s o n  -  k o n s t n ä r                            o m                m å l e r i                c v                k o n t a k t   
o m

Jag är en yrkesverksam konstnär som har en Master of Fine Art efter flera års konststudier i Sverige och England. Idag bor och verkar jag som konstnär i Ambjörnarp, Tranemo kommun. Hösten 2014 tog jag upp måleriet igen, efter att ha arbetat med rörlig bild och animering i 13 år.

Jag tecknar med färg där linjen är central i mitt skapande, linjen har en säregen förmåga att skapa liv och berätta. I mina berättelser tar jag avstamp utifrån tankar och funderingar kring strukturer och strömningar som finns i vår samtid, som reflektioner kring den tid vi lever i.

Några av mina tidigare verk/animationer finns representerade på de webbaserade plattformarna ArtFem.TV och FemLink.
Är medlem i Konstnärernas Riksorganisation, Konstnärscentrum Väst, Konstliv Sjuhärad och Smålands Konstnärsförbund.
© Eva Olsson
Aktuellt
Lysekils konsthall
separatutställning
9-23 november 2019

Eksjö museum
med konstnären Heba Al Akkad
11 januari - 23 februari 2020

Galleri Moment, Ängelholm
med konstnären Heba Al Akkad
25 juli - 15 augusti 2020

Utställningshallen/biblioteket Tingsryd
separatutställning
oktober 2020

Västerås Konsthall
med konstnären Heba Al Akkad
22 oktober - 6 november 2022 

<