e v a  o l s s o n  -  a r t i s t          a b o u t          a n i m a t i o n          p a i n t i n g          c v          c o n t a c t   
p a i n t i n g
 
     
  Ankomst l Arrival
100x120 cm
acrylic on canvas
2016


I konsten har fåglar förekommit i alla tider. Fågelmåleri som konstart har sin bakgrund i ett måleri som skulle avbilda och dokumentera naturen och i synnerhet fågelarter.

Men jag är inte intresserad av att avbilda och dokumentera naturen, jag är intresserad av strukturer och gränser, nyfikenhet versus tolerans. Jag använder mig av fågeln som form för att undersöka begreppen positioner, tolerans och begränsningar.

                        - - -

In fine art, birds have occurred in all times. Bird Painting as an art form has its basis in a way of painting that would depict and document the nature and especially different species.

But I'm not interested in documenting the nature, I am interested in structures and boundaries, curiosity versus tolerance. By using the bird as a form I am examine the concepts of positioning, tolerance and limits.

 

 

<