e v a  o l s s o n  -  a r t i s t          a b o u t          a n i m a t i o n          p a i n t i n g          c v          c o n t a c t    
a b o u t 


n e w s

Konstnär
Hösten 2014 tog jag upp måleriet igen, efter att ha arbetat med rörlig bild och animering i cirka 13 år. Det hela sammanföll med att jag flyttade ut på landet 2013, vilket ledde till en ny vardag, nya upptäckter och nya berättelser.

Mina animationer finns representerade på ArtFem.TV (en webbaserad plattform som visar konst utifrån ett feministiskt perspektiv), FemLink (en webbaserad plattform för kvinnliga videokonstnärer) och Northern Video Art Network, NOVA (en webbaserad plattform för konstnärer som arbetar med video, mediekonst och experimentell film). Jag är också medlem i Smålands Konstnärsförbund.

Tillsammans med Jonas Nilsson var jag en av grundarna, samt curator för Art Temple 1:85 (före detta Art:Screen) under 2005-2014.


                                          - - -

Artist
After been working with moving image and animation for about 13 years, I began to paint in the autumn 2014 after I moved out on the countryside 2013. New everyday life, new discoveries and new stories.

My animation works are represented at ArtFem.TV (an online television programming presenting Art and Feminism), FemLink (The International Video-Artists Collective) and Northern Video Art Network, NOVA (a web-based platform for artists working with video, media art and experimental cinema). I am also a member of the artist association Smålands Konstnärsförbund.

Together with Jonas Nilsson I was the co-founder and curator of Art Temple 1:85 (former Art:screen) during 2005-2014.© Eva Olsson


New work, see painting

Solo exhibition
18 March - 19 April 2017
Hallsbergs konsthall, Sweden

Group exhibition
15 July - 27 August 2017
Konstkraft, Ånghammaren, Österbybruk, Sweden